/ / Eng
地區 用途 大廈/街道
  大廈/屋苑搜尋
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-06-24 大埔 上碗瑤132號 1 700 400 @5714 詳情 最近放盤
  2019-06-24 大埔 大尾督132號 1 700 522 @7457 詳情 最近放盤
  2019-06-24 大埔 樟樹灘村99號 1 700 450 @6429 詳情 最近放盤
  2019-06-24 大埔 海日灣 第02期 第07座 16 G 1580.8 詳情 最近放盤
  2019-06-24 大埔 富亨村 第01座 亨泰樓 34 1 463 詳情 最近放盤
  2019-06-24 大埔 逸瓏灣 I 第03座 7 A 4000 詳情 最近放盤
  2019-06-24 大埔 嘉熙 第08座 10 C 577.9 詳情 最近放盤
  2019-06-24 大埔 大埔中心 第10座 19 A 609 600 @9852 詳情 最近放盤
  2019-06-24 大埔 海日灣 B1座 G A 1379.2 詳情 最近放盤
  2019-06-24 大埔 天鑽 第09座 19 D 935.8 詳情 最近放盤
  2019-06-24 大埔 天鑽 第18座 7 F 991.9 詳情 最近放盤
  2019-06-24 大埔 怡雅苑 C座 怡厚閣 34 1 710 720 @10141 詳情 最近放盤
  2019-06-21 大埔 汀角35號 G 700 280 @4000 詳情 最近放盤
  2019-06-21 大埔 寶雅苑 C座 家和閣 7 1 638 565 @8856 詳情 最近放盤
  2019-06-21 大埔 天賦海灣 盈玥 洋房 2 4240 6361.6 @15004 詳情 最近放盤
  2019-06-21 大埔 常安樓 4 2 365 詳情 最近放盤
  2019-06-21 大埔 嘉熙 第05座 1 B 474.7 詳情 最近放盤
  2019-06-20 大埔 海日灣 第02期 第02座 11 B 1355.8 詳情 最近放盤
  2019-06-20 大埔 海日灣 第02期 第09座 11 J 1592.4 詳情 最近放盤
  2019-06-20 大埔 富雅花園 第02座 1 G 707 495 @7001 詳情 最近放盤